Få et innblikk

Forstå noen av de vanlige testene vi bruker for å evaluere et lim.

  1. Testing av strekkstyrke En standardmetode for testing av limstyrken der vi måler kraften som brukes for å skille to limte deler fra hverandre med en overlapping på et spesifikt område.
  2. Testing av skrellstyrke Vi bruker en metode som kalles «Climbing Drum Peel Test» der vi kan beregne limets skrellstyrke under belastning, uavhengig av underlaget.
  3. Testing av støtbestandighet Testing av støtbestandighet inkluderer å slippe en vekt fra en viss høyde på en limt montering og deretter registrere energien som absorberes.
  4. Testing av miljøpåvirkning og holdbarhet I den virkelig verden er lim utsatt for ulike temperaturer, fuktighetsnivåer og kraftige kjemikalier, og vi utsetter limte monteringer for disse forholdene i laboratoriet.

Ønsker du å utføre egne tester?
 

Ønsker du å lære mer om LOCTITE laboratorieprosess?