Terex

Terex er en produsent av tunge nyttekjøretøy som bokstavelig talt har flyttet fjell med sitt arbeid i steinbrudd i Amerika og Russland og i afrikanske gruver. Terex stoler på at LOCTITE sørger for pålitelighet og holdbarhet for sine nyttekjøretøy som frakter opptil 100 tonn masse gjennom røft terreng. LOCTITE gjengelåsemidler og flenstetningsmidler brukes flere plasser på bakakselen for å bidra til økt lasteevne og for å gi optimal vibrasjonsmotstand.