Rekordinnhøsting med New Holland

New Hollands skurtresker har Guinness verdensrekorden for mest korn høstet på 8 timer (551 tonn). Pålitelighet er viktig for gårdbrukerne, som har kort tid på å gjennomføre innhøstingen. New Holland bruker LOCTITE produkter, inkludert gjengelåsemidler, flenstetningsmidler, fastsettingsmasse og gjengetetninger for å sikre optimal vibrasjonsmotstand, korrosjonsbeskyttelse, forhindre lekkasjer og øke påliteligheten.